ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці

ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці

Тіпова форма документу

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________

(повне найменування особи, якій

___________________________________

пред'являється претензія)

___________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ____________ 200_ року

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці

 

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.

(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

 

Згідно з Договором ____________ N ____ від "___" ____________ ___ р., укладеним між ___________________ та ___________________ (надалі іменується "Договір"), вами ____________________________________________ прийнята від ______________________________________________________________________

для доставки на нашу адресу централізованою доставкою за товарно-транспортною накладною N ____ від "___" ____________ ____ р. продукція ______________________________________ у кількості __________________ на суму ________________________ грн.

При прийманні вантажу від водія автомашини виявлено нестачу ________ в кількості ______________ на суму _________________ грн., що підтверджується записом у товарно-транспортній накладній, засвідченій водієм автомашини та нашим представником (у випадку відмови водія автомашини складається акт і робиться запис у накладній вантажоодержувачем).

Вартість продукції, якої не вистачає, згідно з доданим розрахунком становить _______ грн.

Платіжна вимога-доручення постачальника N ____________ від "___" _______________ ___ р. оплачена повністю, що підтверджується ______________.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 136 Статуту автомобільного транспорту УРСР, ст. ст. 924, 925 Цивільного кодексу України, ст. ст. 222, 314, 315 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України, просимо відшкодувати завдані нам збитки у розмірі вартості продукції, якої не вистачає, а саме: _______________ грн., перерахувавши відповідні грошові кошти на наш поточний рахунок N _____ в _________________________________ м. _______.

(найменування банку)

 

Додатки: 

1. Товарно-транспортна накладна N __ від "___" _______________ ____ р. (оригінал).

2. Платіжна вимога-доручення постачальника.

3. Акт здавання-приймання продукції за кількістю (у випадку відмови водія від засвідчення запису в накладній).

4. Розрахунок суми претензії.

5. Інші документи, що підтверджують претензію на ___ сторінках.

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

 

Керівник ____________                                     ___________/_________/

(підпис)

Просмотров всего: 531 Просмотров сегодня: 2

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Тіпова форма документу

Просмотров сегодня: 2 Просмотров всего: 261
ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОНТРАГЕНТА ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)

ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОНТРАГЕНТА ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)