ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею

ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею

Тіпова форма документу

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________

(повне найменування особи, якій

___________________________________

пред'являється претензія)

___________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ____________ 200_ року

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___

щодо прострочення доставки вантажу залізницею

 

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.

(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці,

до претензії додати розрахунок суми претензії)

 

Згідно з Договором N ___ від "___" _______________ ___ р., укладеним між ______________ та ________________ (надалі іменується "Договір"), на нашу адресу "___" _______________ ___ р. було відвантажено за залізничною накладною N ________________ від "___" _______________ ___ р. продукцію ____________________________________________.

(найменування)

Вантаж, згідно з розрахунком, що додається, доставлено із запізненням на _________ діб, що підтверджується __________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. п. 116, 129, 130 Статуту залізниць України, ст. ст. 222, 313, 315 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України, просимо сплатити нам штраф у розмірі ____ % від провізної плати, тобто _____________ грн., на наш поточний рахунок N _________ в ________________________ м. _________.

(найменування банку)

 

 

Додатки:

 

1. Копія Договору.

2. Залізнична накладна N ___ від "___" ______________ ____ р. (оригінал).

3. Розрахунок суми претензії.

4. Відомість подачі, прибирання вагонів.

 

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

 

Керівник ____________             _______________/_________/

(підпис)

Просмотров всего: 11 Просмотров сегодня: 4

ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею

ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею

ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці

ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці