ПОЗОВНА ЗАЯВА про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди

ПОЗОВНА ЗАЯВА про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди

Тіпова форма документу

До __________________________________

(найменування суду)

Позивач ____________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ______________.

Відповідач __________________________
                                      (найменування)

місцезнаходження ____________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості
та відшкодування збитків і моральної шкоди

 

Ціна позову: ___________________

 

 

"___" ______________ 200_ р. в _____________________________________
                                                             (найменування торговельної організації)

я придбав _______________________________________________________,
                                                        (назва і характеристика товару)

за який сплатив __________ грн. _______ коп.

Укладення договору купівлі-продажу підтверджується чеком, паспортом і гарантійним талоном, яким передбачено, що гарантійний строк на __________________________________________ встановлено в _________ (років).
                            (назва товару)

Вже "___" _________________ 200_ р. _______________________________
                                                                                (назва товару)

перестав працювати, у зв'язку з чим я звернувся в сервісний центр фірми ______________________________________________________________________,
                                                  (найменування, місцезнаходження)

де мені повідомили, що не мають можливості здійснити ремонт. Доставку речі в ремонт мені, на підставі моєї письмової заяви, оплатити відмовились, чим мені було завдано збитків у розмірі _______________ (розрахунок додається).

Цими діями мені також завдано моральну шкоду, що полягає в переживаннях з приводу придбання товару неналежної якості, у неможливості користування ним, а також неможливості реалізувати свої права споживача, передбачені чинним в Україні законодавством. Також я _________________________. Це підтверджується __________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 23, 708, 709, 1167 Цивільного кодексу України, ст. ст. 14 і 24 Закону України "Про захист прав споживачів", а також ст. ст. 24 і 137 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Зобов'язати ____________________________________________________
                                               (найменування торговельної організації)

здійснити у двотижневий строк за власний рахунок ремонт проданого мені ______________________________________________________ неналежної якості,

(найменування товару)

а також доставку його в ремонт та із ремонту.

2. Стягнути з Відповідача у якості відшкодування завданих мені збитків _______ грн. і у якості відшкодування завданої мені моральної шкоди ______ грн., а загалом ___________ грн.

 

 

Додатки:

1) Паспорт на товар.

2) Гарантійний талон.

3) Товарний чек магазину.

4) Копія позовної заяви.

5) __________________.

 

 

____________                                                                                      

       Дата                     

 

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                Підпис                                                                                   

Просмотров всего: 305 Просмотров сегодня: 1

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК ДТП

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК ДТП

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ДТП

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ДТП