МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.07.2011 N1824/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.07.2011 N1824/5

Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Н А К А З

08.07.2011 N 1824/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2011 р.
за N 890/19628


Про затвердження форм заяв про реєстрацію
бази персональних даних та про внесення змін
до відомостей Державного реєстру
баз персональних даних
і порядку їх подання


Відповідно до пункту 6 Положення про Державний реєстр баз
персональних даних та порядок його ведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 616
( 616-2011-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму заяви про реєстрацію бази персональних
даних, що додається ( za890-11 ).

2. Затвердити форму заяви про внесення змін до відомостей
Державного реєстру баз персональних даних, що додається
( zb890-11 ).

3. Затвердити Порядок подання заяв про реєстрацію бази
персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного
реєстру баз персональних даних, що додається.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр Олександр Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
08.07.2011 N 1824/5


ЗАЯВА
про реєстрацію бази персональних даних
( za890-11 )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
08.07.2011 N 1824/5


ЗАЯВА
про внесення змін до відомостей
Державного реєстру баз персональних даних
( zb890-11 )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
08.07.2011 N 1824/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2011 р.
за N 890/19628


ПОРЯДОК
подання заяв про реєстрацію
бази персональних даних та про внесення змін
до відомостей Державного реєстру баз
персональних даних


1. Цей Порядок встановлює механізм подання заяв про
реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до
відомостей Державного реєстру баз персональних даних (далі -
заяви).

2. Володілець бази персональних даних або уповноважена ним
особа (далі - заявник) подає заяви за встановленими формами.

3. Заяви заповнюються та подаються в паперовій або
електронній формі. У разі подання заяв у паперовій формі заявник
підписує кожну сторінку заяви та скріплює її печаткою (за
наявності). В електронній формі заяви подаються відповідно до
вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 )
та "Про електронні документи та електронний документообіг"
( 851-15 ).

4. Заяви заповнюються державною мовою.

5. Заяви заповнюються розбірливими, друкованими літерами.
Заяви не повинні містити помарок, закреслень і виправлень.

6. При заповненні заяв вибрана заявником ознака зазначається
---
символом |x|.
---

7. Дати в заявах заповнюються арабськими цифрами у форматі -
день, місяць, рік.

8. Сторінки заяв нумеруються, на кожній сторінці заяви
зазначаються номер сторінки та загальна кількість сторінок.

9. У разі якщо заявнику необхідно заповнити більше ніж один
раз розділи, які містять інформацію про володільця, розпорядників,
найменування, місцезнаходження бази персональних даних та мету
обробки персональних даних, заявник заповнює у заяві відповідні
розділи необхідну кількість разів.

10. У разі якщо ДСЗПД приймає рішення про реєстрацію бази
персональних даних, ДСЗПД видає свідоцтво про державну реєстрацію
бази персональних даних заявнику або уповноваженому ним
представнику за довіреністю та пред'явленим документом, що
посвідчує особу, або надсилає поштою рекомендованим листом з
описом вкладення.

11. Заявник повідомляє ДСЗПД про кожну зміну відомостей,
необхідних для реєстрації бази персональних даних, не пізніше ніж
протягом десяти робочих днів з дня настання такої зміни шляхом
подання відповідної заяви.

12. ДСЗПД повідомляє заявника про прийняте рішення щодо
внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних
даних у тій самій формі, в якій було отримано таку заяву.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

Просмотров всего: 310 Просмотров сегодня: 1